విజయవాడ లో వేరికోస్ వెయిన్స్ కి అత్యాధునిక చికిత్స | Varicose Veins Treatment in Vijayawada

ప్రముక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ మేవెన్ మెడికల్ సెంటర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బాలాజీ పటేల్ కోల విజయవాడలో యపిల్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ నందు కాళ్ళ నరాలవాపు ( వేరికోస్ వెయిన్స్)